Разписание на часовете

 

1-ви час

 8.00 - 8.40 ч.

2-ри час

 8.50 - 9.30 ч.

3-ти час

10.00 - 10.40 ч.

4-ти час

10.50 - 11.30 ч.

5-ти час

 11.40 - 12.20 ч.

6-ти час

 12.30 - 13.10 ч.