ВНИМАНИЕ- Разглеждане на презентации / файл * ppt /
1. Изтегли и зареди презентационния файл.
2. Натисни бутон F5 от клавиатурата, за да стартира презентацията.
3. Ако слайдовете не се сменят автоматично, натискай бутон Enter или кликвай с ляв бутон на мишката.
4. За да разгледаш някои от презентациите още в началото кликни на бутона "Само за четене" или "Read only".

 

Лично местоимение.ppt (2,2 MB)